Rüstəm Vəliyev

Peşəkar hüquq fəaliyyətinə 2017-ci ilin yanvarında hüquq işləri üzrə assistent qismində başlayıb. @@ Çalışdığı işlər: @@ • HGN Counselor MMC, hüquq işləri üzrə assistent@@ Vəzifə öhdəliklərinə daxildir:@@ • Neft və qaz hüququ sahəsində müqavilələrin (alqı-satqı, xidmət, podrat, qazıma, icarə və s.) hazırlanması@@ • Korporativ məsələlərlə bağlı məsləhətlərin verilməsi@@ • Hüquq tərcümələrinin edilməsi@@ • Hüququn müxtəlif sahələrində (mülki, kommersiya, müqavilə, əmək hüququ və s.) hüquq xidmətlərinin göstərilməsi@@ • Hüquqi sənədlərin (ərizə, şikayət, müqavilə, vəsatət, bəyanat, qayda və s.) hazırlanması @@ • Hüquqi araşdırmaların aparılması.@@ Təhsili:@@ Odessa Milli Hüquq Akademiyası, Hüquqşünaslıq, Bakalavr dərəcəsi (2016-2018).