Tax Law – Azerbaijan

Bank və Maliyyə

1 saat | Görüş Saatı

Qeyri-müəyyən iqtisadi tələblər tənzimləmə və uyğunluq risklərinin aradan qaldırılması üçün hüquqi strategiya, həmçinin uyğunluq xərcləri tələb edir. Biz, bir sıra iri təşkilatlara, eyni zamanda müəssisələrə maliyyə xidmətlərinə dair gündəlik və həmçinin daha iri strateji məqsədlərə dair xidmətlər göstəririk. Müştərilərimizə bank sahəsində olan restrukturizasiyaya qarşı olan məsələlərdə, eləcə də normativ tələblərin və islahatla əlaqəli uyğunluq xərclərin aparılmasına köməklik göstəririk.

İri bank və ticarət əməliyyatlarında müştərilərini təmsil etmək, habelə onların tənzimləyici, hökumət və hüquq-mühafizə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün qlobal resurslarımız var.

Müştərilərimiz arasında- aktivlərə malik iri tikinti şirkətləir, kapital bazarları və onların iştirakçıları, investisiya bankları, milli tənzimləyicilər, özəl banklar, özəl investisiya şirkətləri, maliyyə xidmətləri göstərən və pərakəndə bank sahısində çalışan professional servis təşklilatları.

Bundan əlavə, biz müntəzəm istehlakçılara maliyyə xidmətlərinin satışı ilə məşğul olan pərakəndə vasitəçiləri ilə işləyirik.

Bizim təcrübəmiz aktivləri, korporativ, borc, islam, layihələr, daşınmaz əmlak və törəmələri ilə birlikdə strukturlaşdırılmış maliyyələşdirməni də əhatə edir.

Uzun müddıtdir ki, qlobal bazarlarda aktivlərnən və strukturlaşmış aktivlənən çalışırıq. Biz, aparıcı bazar iştirakçılarının, həmçinin aktiv elementlərlə zəngin təşəbbüskarı/ aparıcı fondlar tərəfindən xidmət göstərilən investorları və sığortacıları təmsil edirik.

 
Scroll to top