Azərbaycanda İşçilərə Ödənilən Kompensasiyadan Vergi Tutması Qaydasının Şərh Edilməsinə dair Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin bu yaxınlarda qəbul etdiyi qərar ilə həm işəgötürənlər, həm də işçilər üçün mühüm bir məsələ, işçilərə ödənilən kompensasiyalardan vergi tutulması məsələsi şərh edilmişdir. İşəgötürənlə işçi arasında yaranan mübahisə ilə bağlı olan iş Nəsimi Rayon Məhkəməsinin icraatında olub.

İşin halları:

İşəgötürən, öz arzusu ilə əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işçilərə onların aylıq əmək haqqının on iki misli miqdarında birdəfəlik kompensasiya ödəyəcəyi bir proqram qəbul etmişdir. Bir işçi proqrama qoşulmuş, kompensasiya məbləğini almış, lakin sonradan şirkətə qarşı məhkəmədə iddia qaldıraraq ona tam məbləğin vergi və digər məcburi ödənişlər tutulmadan ödənilməli olmasını iddia etmişdir.

Hüquqi mübahisə:

HGNS Counselor Vəkil Bürosu tərəfindən təmsil olunan işəgötürən, kompensasiya məbləğindən standart vergi və sosial sığorta haqlarının tutulduğunu iddia etmişdir. Nəsimi Rayon Məhkəməsi işin hüquqi mürəkkəbliyini nəzərə alaraq yekun qərarın qəbul edilməsi üçün işi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərmişdir.

Qərar:

Konstitusiya Məhkəməsi işəgötürənin mövqeyini müdafiə etdi. Məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edildi ki, könüllü işdən azad olma ilə bağlı oxşar proqramlar çərçivəsində işçilərə ödənilən kompensasiyalardan vergi və sosial sığorta haqları tutulur. Belə ki, əmək müqaviləsi işçinin təşəbbüsü ilə ləğv edilərkən işəgötürən tərəfindən işçiyə könüllü şəkildə ödənilən vəsait (müavinət, kompensasiya və s.) hüquqi xarakteri və təyinatı baxımından Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin 4-cü hissəsində müəyyən olunmuş işdənçıxma müavinətinə və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergidən azad olunan gəlirlərə aid edilmir.

Təsir Dairəsi:

Bu mühüm qərar Azərbaycanda həm işəgötürənlər, həm də işçilər üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan bir məsələyə aydınlıq gətirir. Belə ki, İşəgötürənlər indi müvafiq vergi nəticələrini nəzər alaraq, könüllü işdən azad olma proqramlarını inamla həyata keçirə biləcəklər. Belə proqramları nəzərdən keçirən işçilər isə əldə edəcəkləri tam məbləğ haqqında daha dəqiq təsəvvürə malik ola biləcəklər.

HGNS Counselor Vəkil Firması – Etibar edə biləcəyiniz hüquq ekspertidir

HGNS Counselor Vəkil Bürosu təcrübəli hüquqşünaslardan ibarət komandası ilə Azərbaycan Respublikası əmək qanunvericiliyinin inkişafında öndə gedir. Biz şirkətlərə işçilərin işdən azad olunmasına dair səmərəli və rəqabətə dayanıqlı proqramların hazırlanmasında köməklik göstərə və işçilərə bu cür proqramlar üzrə hüquq və vəzifələri barədə məsləhətlər verə bilərik.

Scroll to top