Tətbiq sahələrimiz

Korporativ

Our corporate team is perfectly positioned to support the world’s leading enterprises, emerging startup companies and financial institutions in their development and investment activities. From mergers and acquisitions and venture capital to private and public equity and debt offerings, we support clients through all stages of their transactions to ensure successful deal outcomes. …

Enerji və infrastruktur ​

Real estate has emerged as an attractive long-term investment for investors seeking diversification and stable yields within an uncertain economy. In addition, many traditional real estate companies and multinational corporations now have needs that transcend borders resulting in the emergence of a global real estate industry. …

Məhkəmə və arbitraj

Globalization of world markets has brought limitless commercial opportunities. However, it has also increased the potential for legal liability by exposing corporations around the world to financial and reputational risk across multiple jurisdictions. We have the local knowledge to apply the regulatory, economic, political and cultural context to legal issues and develop case strategies. … 

Bank və Maliyyə ​

Qeyri-müəyyən iqtisadi tələblər tənzimləmə və uyğunluq risklərinin aradan qaldırılması üçün hüquqi strategiya, həmçinin uyğunluq xərcləri tələb edir. Biz, bir sıra iri təşkilatlara, eyni zamanda müəssisələrə maliyyə xidmətlərinə dair gündəlik və həmçinin daha iri strateji məqsədlərə dair xidmətlər göstəririk. Müştərilərimizə bank sahəsində olan restrukturizasiyaya qarşı olan məsələlərdə, eləcə də normativ tələblərin və islahatla əlaqəli uyğunluq xərclərin aparılmasına köməklik göstəririk. …

Vergi hüququ

Şirkətlər istər təsis edildikləri ölkələr, istərsə də fəaliyyət göstərdikləri yurisdiksiyalarda mürəkkəb vergi məsələləri ilə üzləşirlər ki, bu məsələlərin həlli ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması üzrə sazişlər də daxil olmaqla həm daxili qanunvericilik, həm də bu sahədə müvafiq beynəlxalq təcrübə üzrə bilikləri ehtiva edən qlobal xidmətlərin təqdim olunmasını tələb edir. …

Əmək və Miqrasiya hüququ

With market and economic shifts, new technology, globalisation and global mobility, a demand for more flexible workforces and ever-increasing scrutiny of compliance and ethics, the employment and labour challenges for multinationals are greater than ever. Whether you need assistance with acquisitions…

Daşınmaz əmlak​

Real estate has emerged as an attractive long-term investment for investors seeking diversification and stable yields within an uncertain economy. In addition, many traditional real estate companies and multinational corporations now have needs that transcend borders resulting in the emergence of a global real estate industry. Our team of real estate lawyers assists clients throughout the entire life cycle of their investments, wherever …

Dağ-Mədən sənayesi

İqtisadi şəraitin dəyişməsi mədən sənayesində idarə heyətlərinin masasında və ya balans cədvəllərində əks olunmamışdan çox daha əvvəl bilavasitə istehsalatda hiss olunur. Şirkətimiz qlobal əmtəə bazarlarında dəyişikliklərə uyğunlaşmaq istəyən müştərilərimizin ehtiyaclarına tamamilə cavab vermək iqtidarındadır. Yenilikçi həllərimiz bu imkanları dəyərləndirməyi və çətinlikləri səmərəli şəkildə aradan qaldırmağa kömək edir. …

Scroll to top